Hội thảo “Tiềm năng Tiết kiệm năng lượng – Giảm sử dụng HCFC trong ngành Chế biến Thủy sản”

Hội thảo “Tiềm năng Tiết kiệm năng lượng – Giảm sử dụng HCFC trong ngành Chế biến Thủy sản”

Thư mời và phiếu đăng ký tham dự 

Lịch trình chương trình