Hội thảo “Chính sách Nuôi trồng Thủy sản bền vững ở Đồng bằng Sông Cửu Long”

Hội thảo “Chính sách Nuôi trồng Thủy sản bền vững ở Đồng bằng Sông Cửu Long”

 Thư mời và phiếu đăng ký tham dự