TIÊU CHUẨN ASC: HỘI NHẬP VÀ THỰC TIỄN

BIOGRAPHY CHUYÊN GIA: 

1. Ông Dennis Wittmann -  Tổng Giám đốc của ASC tại Đức, Áo và Thụy Sĩ

2. Mrs. Esther Luiten - Giám đốc Thương mại Toàn cầu ASC

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ: https://forms.gle/swCj35hQnLH7QNQV7