KHÓA TẬP HUẤN K11.22: “SỬ DỤNG HIỆU QUẢ HÓA CHẤT PHỤ GIA TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN” - MIỄN PHÍ THAM DỰ