Khóa đào tạo: K.18.17:"Các loại chứng nhận tự nguyện và qui định nhập khẩu thủy sản để đáp ứng thị trường EU"

Khóa đào tạo: K.18.17:"Các loại chứng nhận tự nguyện và qui định nhập khẩu thủy sản để đáp ứng thị trường EU"

Thư mời tham dự

Phiếu đăng ký