Khóa đào tạo “Cập nhật qui định vệ sinh ATTP đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Hàn Quốc”

Khóa đào tạo “Cập nhật qui định vệ sinh ATTP đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Hàn Quốc”

Thư mời tham dự

Nội dung

PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU ĐÃI