HỘI THẢO H12.22: “SỬ DỤNG KỸ THUẬT REALTIME PCR DÙNG ĐỂ PHÁT HIỆN NHANH VI KHUẨN, VIRUS TRONG CHẾ BIẾN VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN” - MIỄN PHÍ THAM DỰ