Hội thảo trực tuyến: Nâng cao Năng lực | Công nghệ Làm lạnh và Cấp đông cho ngành chế biến Thuỷ Hải sản