Khóa tập huấn "Tự chứng nhận xuất xứ theo cơ chế REX"

Khóa tập huấn "Tự chứng nhận xuất xứ theo cơ chế REX"

         Kể từ ngày 01/01/2019, Việt Nam đã chính thức tham gia REX (Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa - Registered Exporter system - the REX system). Theo đó Đối với lô hàng có giá trị dưới 6.000 Euro, nhà xuất khẩu được phép tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa mà không cần đăng ký REX. Đối với lô hàng xuất khẩu có giá trị từ 6.000 Euro trở lên, nhà xuất khẩu phải đăng ký REX với cơ quan thẩm quyền của nước hưởng lợi trên nền hệ thống dữ liệu theo yêu cầu của EC. Nhà xuất khẩu thực hiện REX trên bất kỳ chứng từ thương mại nào xuất trình cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu.

 
        Nhằm cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, cơ chế và cách thức thực hiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa để được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường EU, Trung tâm VASEP.PRO thuộc Hiệp hội VASEP dự kiến tổ chức khóa tập huấn "Tự chứng nhận xuất xứ theo cơ chế REX" dành riêng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản.
 
        Để VASEP.PRO triển khai tổ chức khóa tập huấn được hiệu quả, VASEP.PRO rất mong nhận được các ý kiến của Quý DN, Anh Chị Học viên về mức độ quan tâm và đăng ký tham gia chương trình. Các ý kiến của Quý DN, Anh Chị Học viên là cơ sở quan trọng để VASEP.PRO triển khai chương trình.
 
QUÝ DN, ANH/CHỊ HỌC VIÊN QUAN TÂM VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ VASEP.PRO TỔNG HỢP VÀ THÔNG BÁO KHI TỔ CHỨC: 
 
Chi tiết vui lòng liên hệ:
Anh Nguyễn Ngọc Hòa: Tel: 0243 835 4496 - Email: ngochoa@vasep.com.vn; Mobile: 0989 618 724.