KHOÁ K.12: CÁC YÊU CẦU CỦA FDA ĐỐI VỚI GHI NHÃN VÀ KẾ HOẠCH PHÒNG VỆ THỰC PHẨM ĐỐI VỚI HÀNG THỦY SẢN NHẬP KHẨU VÀO MỸ