Khóa đào tạo K18.15: "Hướng dẫn quy trình thí điểm cấp giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet cho các Doanh nghiệp XNK Thủy sản"

Khóa đào tạo K18.15: "Hướng dẫn quy trình thí điểm cấp giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet cho các Doanh nghiệp XNK Thủy sản"

Chi tiết Thư mời

Mẫu phiếu đăng ký