Hội thảo: Phân tích lợi thế của CPTPP và EVFTA cho các DN ngành thủy sản

Hội thảo: Phân tích lợi thế của CPTPP và EVFTA cho các DN ngành thủy sản

Thư mời tham dự chương trình

Phiếu đăng ký ƯU ĐÃI