HỘI THẢO : “CẢNH BÁO RỦI RO VÀ CÁC CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU SANG EU VÀ MỸ”