Khóa tập huấn "Phổ biến, hướng dẫn Thông tư 33/2023/TT-BTC về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”

Công văn mời tham dự

Phiếu đăng ký tham dự