Khoá tập huấn K16.20: Truy xuất nguồn gốc cho DN chế biến thuỷ sản - Yêu cầu và giải pháp phát triển các ứng dụng

Khoá tập huấn K16.20: Truy xuất nguồn gốc cho DN chế biến thuỷ sản - Yêu cầu và giải pháp phát triển các ứng dụng

 Thư mời và mẫu phiếu đăng ký tham dự

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI LINK: https://forms.gle/PqdKKbRp762yKGho8