KHÓA TẬP HUẤN (K.23): THỰC HÀNH ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN TỰ NGUYỆN VÀ PHÒNG NGỪA LAO ĐỘNG TRẺ EM TRONG NGÀNH THỦY SẢN

Đăng ký tham dự: https://forms.gle/b2PiKtPThWsj5CWC8