KHÓA TẬP HUẤN: CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN