KHOÁ K.02.22: “QUẢN LÝ HIỆU QUẢ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM”

Link Đăng ký tham dự: https://forms.gle/RWCPW8x9EBTJBzYu7

Tham khảo thêm các dịch vụ kiểm soát côn trùng và dịch hại tại Công ty CP khử trùng Việt Nam (VFC): https://vfc.com.vn/