Khóa đào tạo:“Thẩm tra nội bộ hệ thống HACCP trong DN Chế biến Thủy sản”

Khóa đào tạo:“Thẩm tra nội bộ hệ thống HACCP trong DN Chế biến Thủy sản”

Thư mời tham dự chương trình

Mẫu phiếu đăng ký

Lịch trình khóa học