KHÓA ĐÀO TẠO: NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỆ SINH VÀ LÀM SẠCH CÁC BỀ MẶT TIẾP XÚC THỰC PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN.

Danh sách tham dự

Hình ảnh tại khóa học