Khóa đào tạo K21.17: "Chiến lược marketing hiệu quả cho DN XK thủy sản"

Khóa đào tạo K21.17: "Chiến lược marketing hiệu quả cho DN XK thủy sản"

Thư mời tham dự

Phiếu đăng ký

Thông tin chuyên gia Nguyen Thanh Binh

Thông tin chuyen gia Vũ Trí Dũng