Khóa đào tạo K12.16 "Nâng cao Năng lực Quản lý cho Đội ngũ Quản lý cấp Trung trong DN CBTS"

Khóa đào tạo K12.16 "Nâng cao Năng lực Quản lý cho Đội ngũ Quản lý cấp Trung trong DN CBTS"

Thư mời tham dự chương trình

Mẫu phiếu đăng ký