KHÓA ĐÀO TẠO K.5.22: AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VI SINH TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN, THỰC PHẨM

Thư mời và Phiếu đăng ký tham dự