Khóa đào tạo K.22.15: “Hướng dẫn DN thực hiện thủ tục hải quan và quản lý thuế XNK theo Thông tư 38/2015/TT-BTC và các quy định liên quan”

Khóa đào tạo K.22.15: “Hướng dẫn DN thực hiện thủ tục hải quan và quản lý thuế XNK theo Thông tư 38/2015/TT-BTC và các quy định liên quan”

Thư mời tham dự

Mẫu phiếu đăng ký