Khóa đào tạo K.20.16: "Nhận thức chung về tiêu chuẩn HALAL cho DN Thực phẩm" - TP. HCM

Khóa đào tạo K.20.16: "Nhận thức chung về tiêu chuẩn HALAL cho DN Thực phẩm" - TP. HCM

Thư mời tham dự

Phiếu đăng ký