Khóa đào tạo: “Cập nhật các chỉ tiêu và phương pháp kiểm vi sinh theo yêu cầu của các thị trường cho sản phẩm thủy sản” tại Tp. Cần Thơ

Khóa đào tạo: “Cập nhật các chỉ tiêu và phương pháp kiểm vi sinh theo yêu cầu của các thị trường cho sản phẩm thủy sản” tại Tp. Cần Thơ

Thư mời tham dự

Mẫu phiếu đăng ký