KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG COVID 19 ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ CON EM NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Kính gửi Quý Anh, Chị !

Dịch bệnh Covid 19 đã và đang tác động sâu rộng trên toàn cầu, bao trùm các vấn đề kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe. Mọi thành phần trong xã hội đều đang bị ảnh hưởng, trong đó bao gồm cả các trẻ em, thế hệ tương lai của xã hội. 

Nhằm đánh giá ảnh hưởng và các tác động của Covid 19 đến các trẻ em nói chung cũng như các trẻ em trong các gia đình đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid 19, với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao Động Quốc tế (ILO), Hiệp hội VASEP tiến hành khảo sát nhanh thông qua đối tượng là các đại diện lao động chính trong các nhà máy và lao động hộ gia đình. "Khảo sát tác động Covid 19 đến gia đình và con em người lao động trong DNCBTS" (Khảo sát gồm 14 câu hỏi ngắn, dự kiến 05 phút trả lời.) 

Thông qua đó thu thập thông tin giúp việc thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ giảm thiểu tác động của Covid 19 đến người lao động và con em của họ. Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị sự chia sẻ thông tin và ý kiến của các Anh/Chị cho hoạt động khảo sát dưới đây. 

Các ý kiến quý báu của các Anh, Chị sẽ góp phần vào mục tiêu nói trên và vì một tương lai tốt đẹp cho trẻ em.  Xin vui lòng gửi thông tin trước 16h ngày 27/10/2021

Chi tiết link khảo sát xin xem tại đây. 

https://forms.gle/sn4qK5N2enbVCNrV8

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các Anh, Chị !