Hội thảo: “Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR trong kiểm nghiệm vi sinh trên thủy sản”

Hội thảo: “Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR trong kiểm nghiệm vi sinh trên thủy sản”

Thư mời và phiếu đăng ký tham dự chương trình

Lịch trình chi tiết