Hội thảo: Hướng dẫn Chương trình Kiểm soát An toàn thực phẩm Thủy sản và Sản phẩm thủy sản Xuất khẩu sang Thị trường Liên minh Châu Ân (EU)