Hội thảo: "Giảm chi phí đầu vào, phòng và trị bệnh cá Tra thông qua sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn cho các trại nuôi"

Hội thảo: "Giảm chi phí đầu vào, phòng và trị bệnh cá Tra thông qua sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn cho các trại nuôi"

Thư mời và mẫu phiếu tham dự

Lịch trình chương trình