DIỄN ĐÀN “THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP THỦY SẢN – GÓC NHÌN NGƯỜI TRONG CUỘC”

Thư mời tham dự

Đăng ký tham dự miễn phí: TẠI ĐÂY