ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU GDST TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỦY SẢN: TẦM QUAN TRỌNG VÀ LỢI ÍCH

BIOGRAPHY CHUYÊN GIA: 

1. Bà Lê Hằng – Giám đốc truyền thông VASEP

2. Mrs. Esther Luiten - Giám đốc Thương mại Toàn cầu ASC

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ: https://forms.gle/swCj35hQnLH7QNQV7