CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

Khai giảng: 24/04/2020 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng:
Địa điểm: Toàn quốc Học phí:

QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ - 02 ngày

HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH GỌN LEAN CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN - 02 NGÀY

KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP DÀNH CHO DOANH NGHIỆP THUỶ SẢN - 02 NGÀY 

KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN - 02 NGÀY

KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN - 02 NGÀY

KỸ NĂNG LÀM VIỆC ĐỒNG ĐỘI - 02 NGÀY

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH - 02 NGÀY

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN - THƯƠNG LƯỢNG - 02 NGÀY

NÂNG CAO NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG VÀ CẢI TIẾN ĐỊNH MỨC - 02 NGÀY 

HACCP THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP THUỶ SẢN - 02 NGÀY

HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP THUỶ SẢN - 02 NGÀY

HACCP THẨM TRA TRONG DOANH NGHIỆP THUỶ SẢN - 02 NGÀY

CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VI SINH TRONG XÍ NGHIỆP CBTS - 01 NGÀY

ĐÀO TẠO KIẾN THỨC VỆ SINH ATTP TRONG NHÀ MÁY CBTS - 01 BUỔI

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GÁC CỔNG NHÀ MÁY CBTS - 01 BUỔI

KIỂM SOÁT NHIỄM CHÉO - NHIỄM BẨN TRONG NM CBTS - 01 BUỔI

CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG VÀ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NHÀ MÁY CB THỰC PHẨM - 01 NGÀY

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HOÁ CHẤT ĐÚNG CÁCH TRONG DNCBTS - 01 BUỔI

CÁC BIỆN PHÁP VỆ SINH BỀ MẶT TIẾP XÚC THỰC PHẨM TRONG DNCBTS - 01 BUỔI

CẬP NHẬT TIÊU CHUẨN BRC, IFS, ISO 2000