KHÓA TẬP HUẤN: XÂY DỰNG VĂN HÓA AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT, GHI NHÃN CHẤT GÂY DỊ ỨNG TRONG SẢN PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU

Khai giảng: Sáng 06/5/2021 Giờ học: 8h45 - 12h00 Thời lượng: 01 buổi
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: Hội viên VASEP: 350.000 VNĐ/người; Ngoài hội viên: