KHÓA TẬP HUẤN: HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Khai giảng: 24/4/2021 Giờ học: 8h45 - 17h00 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: Hội viên VASEP: 800.000 VNĐ/người; Ngoài hội viên: