KHOÁ K.11: THẨM TRA NỘI BỘ HỆ THỐNG HACCP trong doanh nghiệp CBTS

Khai giảng: 01/6/2021 Giờ học: 8h45 - 17h00 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: Hội viên VASEP: 800.000 VNĐ/Khóa; Ngoài hội viên: