Khóa đào tạo: Nâng cao Vai trò và Nghiệp vụ Quản lý Sản xuất cho cán bộ quản lý trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khóa đào tạo: Nâng cao Vai trò và Nghiệp vụ Quản lý Sản xuất cho cán bộ quản lý trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khai giảng: 14/04/2019 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: Học phí: