KHÓA ĐÀO TẠO K.07.20 “KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NMCB THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM”

KHÓA ĐÀO TẠO K.07.20 “KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NMCB THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM”

Khai giảng: 16/07/2020 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 01 Ngày
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: 250.000 đ/học viên/khóa

THƯ MỜI THAM DỰ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ