Khóa đào tạo: Cập nhật các thay đổi của Tiêu chuẩn BRC version 8, IFS version 6.1 & ISO 22000:2018

Khóa đào tạo: Cập nhật các thay đổi của Tiêu chuẩn BRC version 8, IFS version 6.1 & ISO 22000:2018

Khai giảng: 16/04/2019 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: Cần Thơ Học phí: