KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY "KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ"

KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY "KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ"

Khai giảng: 23/04/2020 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí:

 TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH