Hội thảo trực tuyến: Nâng cao Năng lực | Công nghệ Làm lạnh và Cấp đông cho ngành chế biến Thuỷ Hải sản

Khai giảng: 27/7/2021 Giờ học: 9h-11h30 Thời lượng: 01 buổi
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: