02 KHÓA ĐÀO TẠO: K5.20 "Đảm bảo An toàn lao động trong nhà máy CBTS và thực phẩm" & K6.20 "Các yêu cầu đặc thù của các tiêu chuẩn được GSFI thừa nhận. (BRC, IFS, FSSC 22000)"

02 KHÓA ĐÀO TẠO: K5.20 "Đảm bảo An toàn lao động trong nhà máy CBTS và thực phẩm" & K6.20 "Các yêu cầu đặc thù của các tiêu chuẩn được GSFI thừa nhận. (BRC, IFS, FSSC 22000)"

Khai giảng: 24/06/2020 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: Cần Thơ Học phí: DNNVV do Nữ làm chủ: 500.000 đ/HV/khóa; DNNVV (DN

 THƯ MỜI THAM DỰ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV)

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP KHÔNG THUỘC DNNVV