KHÓA ĐÀO TẠO K.07.22: HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Khai giảng: 20/5/2022 Giờ học: 8h30 - 17h00 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: Hội viên VASEP: 1.200.000 VNĐ/người; Ngoài hội viên: 1.500.000 VNĐ/người

Chi tiết Thư mời và Phiếu đăng ký tham dự