KHÓA TẬP HUẤN (K.23): THỰC HÀNH ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN TỰ NGUYỆN VÀ PHÒNG NGỪA LAO ĐỘNG TRẺ EM TRONG NGÀNH THỦY SẢN

Khai giảng: 24/11/2021 Giờ học: 8h45 - 17h00 Thời lượng: 01 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: MIỄN PHÍ

Đăng ký tham dự: https://forms.gle/b2PiKtPThWsj5CWC8