DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN: PHÒNG NGỪA LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NGÀNH THỦY SẢN TRONG BỐI CẢNH COVID 19

Khai giảng: 29/10/2021 Giờ học: 8h30 - 12h00 Thời lượng: 01 buổi
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: MIỄN PHÍ

Đăng ký tham dự miễn phí: https://forms.gle/GiHd7ubf8ihtWtg46

Tài liệu chương trình: Xem tại đây