CONFERENCE NO.1: SEAFOOD TASK FORCE

CONFERENCE NO.1: SEAFOOD TASK FORCE

THƯ MỜI THAM DỰ

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ẢNH & BÀI TRÌNH TẠI HỘI THẢO

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Anh Nguyễn Ngọc Hòa; Tel: 0243.7715055 (211); Mobil: 0989.618.724; Email: ngochoa@vasep.com.vnHoặc xem tại: www.vietfish.com.vn và  www.vasep.com.vn