TS. Nguyễn Minh Hằng

Ông Lê Văn Chiêu

Bà Lăng Trịnh Mai Hương

Ông Nguyễn Văn Anh

Ông Nguyễn Đăng Huy

TS. Lý Thị Thanh Loan

Ông Vũ Thế Thành

TS. Trần Hữu Lộc

TS. Đỗ Ngân Bình

Ông Nguyễn Quốc Uy

Bà Trần Hoàng yến