Thẩm tra nội bộ Hệ thống HACCP trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Thẩm tra nội bộ Hệ thống HACCP trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khai giảng: 20/04/2019 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: 2.000.000 VNĐ

Thư mời tham dự

Phiếu đăng ký tham dự

CV Chuyên gia: Nguyễn Hoài Nam