Khóa đào tạo K4.20: Các biện pháp kiểm soát nhiễm chéo và vệ sinh bề mặt tiếp xúc trong DN CBTS.

Khóa đào tạo K4.20: Các biện pháp kiểm soát nhiễm chéo và vệ sinh bề mặt tiếp xúc trong DN CBTS.

Khai giảng: 07/06/2020 Giờ học: Thời lượng:
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: