KHÓA ĐÀO TẠO K1.20: KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ CÔN TRÙNG VÀ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

KHÓA ĐÀO TẠO K1.20: KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ CÔN TRÙNG VÀ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Khai giảng: 04/03/2020 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 01 Ngày
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: Hội viên VASEP: 1.200.000 đ/người; Ngoài hội viên:

 Công văn mời tham dự

Mẫu phiếu đăng ký tham dự